Technologia LPG

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) – wspólna nazwa mieszaniny propan-butanu. Używany jest w formie fazy gazowej, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą.

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu.

LPG w temperaturze pokojowej ulega skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atmosfer. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 80% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.

LPG jako paliwo napędowe

W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei. Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny własności antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80.

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno oraz wielopunktowymi układami wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania instalacji gazowej której cena jest głównie uzależniona od parametrów samochodu (pojemność, ilość cylindrów i moc). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.

Instalację LPG można również zastosować w samochodach z silnikiem dwusuwowym oraz z silnikiem Diesla.

Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny benzyny bezołowiowej. W wielu krajach, m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.

Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje:

  • – instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) bez regulacji składu.
  • II – instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
  • III – instalacja wielopunktowa, o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej.
  • IV – instalacja wielopunktowa zasilania gazem w fazie lotnej, poprzez elektronicznie sterowane zawory (pot. wtryskiwacze).
  • V – instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.

Główne zalety instalacji LPG

  • Instalacja LPG jest niskociśnieniowa, a więc zbiornik jest lekki.
  • Sam silnik iskrowy, czterosuwowy nie wymaga specjalnych zabiegów aby przystosować się do pracy na LPG.
  • LPG zawierając węglowodory o krótszym łańcuchu wydzielają mniej gazów cieplarnianych niż benzyna.
  • LPG jest w Polsce dużo tańszy niż benzyna, stąd tak znaczne zainteresowanie w Polsce tym paliwem.